2020 Acknowledgement to Reviewers

  • Share:

The high scientific standards maintained by International Journal of Automation and Computing (IJAC) in its papers owe much to the continuing dedication of the journal's reviewers, who give freely of their time and expertise. IJAC is pleased to pay tribute to this contribution by recognizing those who have participated in the review process from 1 January 2020 to 31 December 2020.  This list is simultaneously released in IJAC’s WeChat (@IJAC), Twitter (@IJAC_Journal), Facebook(@International Journal of Automation and Computing), Linkedin (@Int.J. of Automation and Computing), and Sina Weibo (@IJAC-国际自动化与计算杂志)

Happy New Year!

 

Abu Lail, Rawan

Kambhampati, C

Simani, Silvio

Abu Saimeh, Hesham

Kang, Chaogui

Singh, Sudhir Kumar

Ahmed, Mosabbah

Kang, Hosun

Skelsey, P.

Altaf, Meteb

KAYA, Yasin

Song, Bomi

Arshad, Rushan

Khooban, Mohammad Hassan

song, Jun

Azad, Muhammad Ajmal

Kim, Dongeun

Su, Hongsheng

Belaidi , Hadjira

Kiprijanovska, Ivana

Sun, Dengdi

Bureerat, Sujin

Kolenik, Tine

Suresh, Sundaram

cao, zhiqiang

Komma, Venkateswara Rao Komma

Thomas, Renjith

Carbone, Giuseppe

Kostavelis, Ioannis

Tian, Guohui

Carmen, Seijo Coello MarÃa

Ku, Junhua

Uchibe, Eiji

Chang, Xiaojun

Kucuk, Serdar

Wang, haixian

Chen, Mou

Lampropoulos, Adam

Wang, Jing

Chen, Si-Bao

Lazaar, Mohamed

Wang, Kaiwei

Chen, Tao

Lee, Jangmyung

Wang, Xun-Heng

Chen, Xiai

Leung, Carson

Wang, Youqing

Chen, Xin

Li, Chuan

Wang, zhenhua

Chen, Zheng

Li, Li

Wasilewski, Tomasz

Cheng, long

Li, Lina

Wei, Tangjian

Cheng, Yongqiang

Li, Lulu

Whidborne, James

Chiddarwar, Shital

Li, Qingde

wu, deng

Choi, Choi

Li, Wuquan

Wu, Fen

Dai, Hong-Ning

Li, Yangmin

Wu, Peiliang

Ding, Derui

Li, Yongming

Wu, Wenqi

Ding, Houzhu

Liang, Xiao

Wu, Yan

Dong, Jing

Lim, Wei Hong

Wu, Yi

Du, Shengli

Liu, Kang-Zhi

Xia, Chenxing

Eberhard, Peter

Liu, Teng

xiang, zhengrong

Einstein, Craig

Liu, Xilong

Xie, Zenghui

Eiras-Franco, Carlos

Liu, Yutao

Xiong, Rong

Fan, Junfeng

Liu, Zhixin

Xu, De

Fan, Weiwei

lu, emiao

Yang, Chenguang

Feng, Jian

Lu, Jiwen

Yang, Guang-Hong

Feng, Zhiguang

Lu, Qiang

Yang, Hongjiu

Frederic, Andres

Luo, Ming

yao, rui

Gao, Fang

Mehrad, Mohammad

Yu, Kun

Gao, Jian

Meng, Wei

Yu, Pan

Gao, Xuejin

Merrick, Kathryn

Zhang , Zhihong

Ge, Xiaohua

Mirjalili, SeyedAli

Zhang, Bob

Geng, Zhiqiang

Mulyani, Yun

Zhang, Chaolong

Hadjiloucas, Sillas

Ning, Boda

Zhang, Dan

Hao, Yu

Ouyang, Gaoxiang

Zhang, Haopeng

He, Huiguang

Parkinson, Simon

Zhang, Jie

He, Ran

Patre, Balasaheb

Zhang, Lefei

He, Wei

Peng, Jun

Zhang, Qicun

Hou, Wei

Povinelli, Richard J.

Zhang, Xian-Ming

Hou, Yandong

Precup, Radu-Emil

Zhang, Xuchong

Hu, Liang

Ren, Dingchao

Zhang, Yudong

Huang, Ko-Wei

Rizk, Rawya

Zhang, Zhengtao

Inoue, Shinji

Rozewicz, Maciej

Zhao, Yanzhi

Iqbal, Javaid

Saad, Walid

Zhou, Mengchu

Jabbar, M. A.

Saeed, Faisal

Zhou, Xiaolong

James, A. P.

Selvaraj, D.

Zou, Beiji

Jin, Jing

Shao, Haidong

Zou, Mingchun

Kalabakov, Stefan

Shao, Xi

Zuo, Wangmeng

Kallu, Karam Dad

Sheikhahmadi, Amir

Zuo, Zongyu

 

 

◇◇◇◇◇◇

For more up-to-date information:

1) WeChat: IJAC

2) Twitter:IJAC_Journal

3) Facebook:International Journal of Automation and Computing

4) Linkedin: Int.J. of Automation and Computing

5) Sina Weibo:IJAC-国际自动化与计算杂志


  • Share: